2021 yılı veteriner hekim fiyatları ne kadar oldu?

Cevaplar

nilgun
Veteriner ücretleri ve fiyatları yaşadığınız bölgeye değişmektedir. Ancak genellikle belirlenen veteriner hizmeti fiyatları birbirine yakın olabiliyor veya en azından yaklaşık ücretleri belirleyebilirsiniz.

Veteriner hekimleri odaları alt sınır ücret tarifelerini her sene yayınlıyor, İstanbul veteriner hekimleri odasının yayınladığı güncel ev ve süs hayvanları ve çiftlik hayvanları hekimliği alt sınır ücret tarifesini aşağıdaki başlıklarla linkten ulaşabilirsiniz.

Ev ve süs hayvanları alt sınır ücret tarifesi

Muayeneler ve klinik işlemler
Muayene ve konsultasyonlar
Muayene sonrası klinik işlemler
Muayene sonrası klinik prosedürler
Sıvı tedavisi
Labaratuvar işlemleri
Aşılamalar ve antiparaziter uygulamalar

Teşhise Yönelik Görüntüleme ve İleri Tanı Yöntemleri
Radyografi
Ürolojik radyografi
Tomografi MR I
Ultrasound
Elektrokardipgrafi
Endoskopik muayene

Cerrahi Tedaviler
Anestezi, sedasyon ve operasyona hazırlık uygulamaları
Kastrasyon uygulamaları
Kısırlaştırma uygulamaları
Obstetrik ve jinekoloji operasyonları
Ortopedik cerrahi operasyonları
Gastrointestinal cerrahi operasyonları
Oftalmik cerrahi operasyonları
Genel cerrahi operasyonları

Veteriner diş hekimliği
Dental muayeneler
Dental radyografiler
Dental lokal anestezi
Detertraj / polisaj
Diş çekimleri
Periodontal ve endodontal tedaviler
Rasyon ve diyet düzenleme

Çiftlik hayvanları alt sınır ücret tarifesi
Klinikte
Mahalinde
Satın alma ile ilgili hizmetler
Gebelik teşhisi
Rektal muayene
Marazi madde alımı ve laboratuvar muayeneleri
İlaç kullanımı / enjeksiyonlar
Aşı uygulamaları
Sonda kullanımı
Anestezi ve reanimasyon
Cerrahi müdahaleler
Doğum, jinekoloji ve suni tohumlama
Otopsi uygulamaları
Kanatlı hayvan klinik hizmetleri
Kanatlı hayvan laboratuvar hizmetleri
Kesim öncesi canlı hayvan kontrolü
Kesim sonrası kontroller
Süt ve süt ürünleri kontrolü
Yem muayeneleri
Rasyon ve diyet düzenleme

http://www.ivho.org.tr/dosyalar/6-1-2020-11-43-05.pdf
bu soruya cevap vermek için giriş yapın