başarılı insanların ortak özellikleri nelerdir?

leventbozkurt
Başarı sizinde söylediğiniz gibi, her insanda farklı özelliklere dayanabilir. Ancak bu soruya göre bir genelleme yapmak gerekirse, başarılı insanların ortak özelliklerini sıralamak gerekirse, tutku ön plandadır. Tutkunun çevresinde gelişen diğer özellikler insanları başarıya götürmede destek olduğunu düşünebiliriz.

Başarılı insanları ortak özelliklerine bakacak olursak...

Sabır ve kararlı davranış: Başarıya ulaşmada sabır göstermeden tutku eğrisini yükseltmek olanaklı değildir. Hayal ve kararlılık, sonunda hayalinize katkıda bulunur.

İyimserlik: İyimserlik insanın zihnini olanaklara açık tutar. Olumlu düşünce, yapıcı tavır ve sonucun değiştirileceğine olan inançtan oluşur. Başarıya ulaşanlar, başkalarının başarılarından ve kendi deneyimlerinden çok şey öğrenirler.

Doğru zamanlama: Tutku eğrisinin yükseldiği noktaya ulaşmak "doğru an" ı yakalamaktan geçer. Eyleme geçmek için doğru zaman kaçırılırsa, başarı hayal olarak kalmayı sürdürür. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri, dünyanın nereye gittiğini ve insanların eğilimlerini görmeleri, farketmeleridir. Ray Crac, Mc Donalds' ın kurucusu değildir, sadece açılmış olan bu yeni işin kapasitesini farkedip franchising ajans hakkını alma teklifini getirmiştir. Eğilimleri farkedebilmek iyi dinleyici gözlemci olmaya ve sonra da eyleme geçecek girişimciliğe ve cesarete sahip olmaya bağlıdır.

Denge: Tutkunun fazlası zararlıdır. Zeka ile dengelenir. Her başarı öyküsünü okuduğunuzda başarının ne riskler aldığını görürsünüz. Kendisini yenilmez gören, bana bir şey olmaz diyen yanılır. Ben neye el atsam başarırım diyen "başarı hastalığına" tutulan kişi bunun bedelini bazen elindekileri kaybederek ödeyebilir.

Başarının öğelerini kullanmak: Başarı egoyu güçlendirir. Başarılı insanlar yeteneklidir, yaşama bağlıdır. Ancak aşırı güçlü ego başarısızlığa neden olur, hayalleri yıkabilir. Bu tehlikelerden uzak durabilmek için 4 öğeyi hesaba katmak gerekir.

Zaman: zamanı sadece iş için kullanmak yerine, dinlenmek, sosyalleşmek için de kullanabilmelidir. 7 gün, 24 saat çalışmak yaratıcılığı ortadan kaldırır.

Yetenek: Çevredeki insanların yeteneklerini farketmek ve onların güçlü yanlarından yararlanacak şekilde işleri delege etmek gerekir. İnsanın her işi kendisinin yaparak başarılı olması mümkün değildir.

Hız: Zirveye ulaşan genelde hız kaybedip düşüşe geçebilir. Nasıl olsa istediğim hedefe ulaştım diye düşünebilir. Aynı yere alışarak orada kalmak ta kişiye rahatlık verebilir.

Risk: Kendi alanında uzun süre zirvede kalmak büyük çaba ve yatırım gerektirir. Muhtelif görüşleri analiz ederek iyi olanlarından yararlanmak gerekir. Ayak izlerinin üzerine basmak Amerika'yı yeniden keşfetmekten daha etkilidir.
bu soruya verilen tüm cevaplar