en iyi öğrenme yöntemi sizce nedir?

nilgun
Bu soruya cevap verirken öncelikle en iyi öğrenme yönteminin kişiden kişiye değiştiğini belirtmek gerekir. Çünkü insan beyninin çalışma şekilleri temelde aynı olsada bilgiyi işleme biçimleri birbirinden farklıdır.

Bu konuda birçok araştırma var, genelde hatırladığım kadarıyla benzer bir kaç öğrenme yöntemi üzerinde durulur. Bunlardan en bilinenler görsel öğrenme, işitsel öğrenme ve deneyimleyerek öğrenme. Bazı araştırma veya yayınlarda bunların sayısı daha fazladır ancak birbirine yakın yaklaşımlardır.

Okullarda eğitim kurumlarında üzerinde durulan görsel ve işitsel öğrenme yöntemidir. Bazı dersler için deneyimleyerek öğrenme yöntemleri de kullanılmaktadır. Okul dışında ise en çok deneyimleyerek öğrenmeden faydalanırız.

Çok dallandırmadan bu sorunuza verebileceğim cevap kişiden kişiye değişse de araştırmalara göre ve kendi gözlemlerime göre en iyi öğrenme yöntemi deneyimleyerek öğrenme yöntemidir.
bu soruya verilen tüm cevaplar