halka adaletini kendin tahsis et mi deniliyor?

bu soruya verilen tüm cevaplar