intihar etmek istiyorum?

bu soruya verilen tüm cevaplar