#enerji

hayvan gübresinden gaz üretimi nasıl yapılır?

mehmetaksoy
Hayvan gübresinden gaz üretmek aslında sanıldığı kadar zor değildir. Bir çok profesyonel çiftlik artık enerji kaynağı olarak biyogaz kullanıyor. Hatta kendi enerjilerini karşılamakla kalmayıp, farklı alanlara da enerji sağlıyor. Bu konuda tarım bakanlığının ciddi çalışmaları var, bunlardan kesinlikle destek alınması gerekir.


Biyogaz enerjisinin bir yıl baz alınarak yapılan hesaplamaları aşağıdaki gibidir.

1 m3 Biyogazın sağladığı ısı
4700-5700 kcal/m3 aşağıdaki enerjilerden edilen ısıya eşittir.
4,70 kWh elektrik enerjisi,
0,43 kg bütan gazı,
12,3 kg tezek,
3,47 kg odun,
1,46 kg odun kömürü

Büyükbaş hayvan gübresinden elde edilebilecek enerji:

3,6 ton/yıl yaş gübre bir büyük baş hayvandan elde edilir. Buna göre;
1 ton sığır gübresi 33 m3/yıl biyogaz = 3,6 x 33 x 4700 - 3,6 x33 x 5700 = 558360- 677160 kcal civarında enerji elde edilir.

Kümes hayvanı gübresinden elde edilecek enerji:

1 adet kümes hayvanı 0,022 ton/yıl yaş gübre elde edilir. Buna göre;
1 ton kümes hayvanı gübresi 78 m3/yıl biyogaz = 0,022 x 78 x 4700 - 0,022 x 78 x 5700 = 8065,2 - 9781,2 kcal arasında enerji bir yılda elde edilebilir.

Metan gazı üretmek için

Metan gazı üretmek için gübre ile doldurulan tankı 35 dereceye kadar ısıtmak mezofilik olan metan bakterilerini ve metan gazını arttırır. Isıyı ölçmek için bir ısı çubuğunu gübrenin içine yerleştirebilirsiniz.

Tankı yerin altına gömerek ısı kaybının önüne geçerek ısınma sürecini hızlandırabilirsiniz.


Gübreleri doldurduğunuz tankın çıkış noktasına bir gaz sayacı ekleyerek reaktörün çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz.

Bakteriler yüksek sıcaklık seviyelerinde ölmektedir. Bu da metan gazı oluşumunu sonlandırır. Bu yüzden tankın içerisinde yer alan gübreyi karıştıracak bir düzenek yardımıyla bu ısıyı kontrol edebilirsiniz.

Hayvanlara verilen ilaçlar gübreye geçtiği ispatlanmıştır. Eğer gübresi kullanılan hayvanlara antibiyotik vs. ilaç verilmişse bu reaktörde toksik oluşmasına neden olur.

Metan gazı yüksek seviyede parlayıcı ve patlayıcı olduğundan kesinlikle gerekli önlemler alınmalıdır. Ateş veya kıvılcım oluşturacak etmenler uzak tutulmalıdır.

Opsiyonel olarak gaza koku veren merkaptan maddesi eklenebilir.
Bunları kesinlikle uzman kişiler eşliğinde yapılması gerekir. Burada yazdıklarımı bilgisi olmayanlar kesinlikle denemesin!