kısa çalışma ödeneği nedir?

hesapci
Kısa çalışma ödeneği işyerlerinde çalışmanın tamamen veya kısmi olarak en az dört hafta durdurulması durumlarında devreye giren bir imkandır. Kısa çalışma ödeneği tahmin edeceğiniz gibi işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Bu salgın ile birlikte ülkede genel ekonomik, sektör veya bölgesel krizlerde işletmelere tanınan bir haktır. Kısa çalışma ödeneği iş yerinden çalışanlara 3 ayı geçememek koşuluyla sigortalılara çalışmadıkları zamanlar için gelir desteği sağlayan bir sistemdir.

Kısa çalışma ödeneğine başvuru belirli koşulları sağlaması durumunda işveren tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar tarafından her hangi bir başvuru yapılmamaktadır.
bu soruya verilen tüm cevaplar