confessions

leventbozkurt

Okur  · 9 Eylül 2018 Pazar

  1. cevaplar4
  2. takipçi 1
  3. puan 1184

lider nasıl olunur?

leventbozkurt
Toplum içinde bazı kişilerin ön planda olması kaçınılmazdır. Bu kişileri bir adım öne çıkaransa bazı özelliklerini incelediğimizde liderlik kavramının da tanımını yapmış oluruz. Lider nasıl olunur sorusuna geçmeden önce lider ve liderlik konusunda bir iki kelime etmek gerek. Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Lider elindeki gücü kullanarak çevresini etkiler. Lider başkalarına danışabilir ancak son kararı tüm sorumluluğu üzerine alarak kendisi verir.

"Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir." Yani lider karşılaştığı engelleri aşıp iyi bir sonuca ulaştığı an başarılı sayılır. Peki liderlerin temel özellikleri nelerdir?

Liderlerin Özellikleri


- Eğitimi sürekli hale getirirler. Okul hayatları bitmiş olsa da öğrenim hayatları bitmez. Alanlarıyla ilgili akademik konuları takip eder, kendi sektörlerindeki gelişmelerden uzak kalmazlar.
- Vizyon ve misyon oluşturan kişilerdir. Geleceği öngörebilme yetisine sahiptirler.
- Daima önde değildirler, yeri geldiğinde arka planda kalmayı da bilirler.
- Değişimin yaratıcısıdırlar.
- İletişim yetenekleri gelişmiştir. Çevrelerindeki kişiler ile en doğru iletişimin nasıl kurulacağını iyi bilirler.
- Davranışları diğer çalışanlara örnek olacak derece net ve tutarlıdır.
- Hatalarından ders çıkarmasını bilirler.
- Organizasyonu başarıya doğru sürükleyen kişilerdir. Çalışkan ve mücadelecidirler.
- Başarıların tüm çalışanlara ait olduğunu düşünürler. Paylaşımcıdırlar.

Liderlerin özelliklerine genel olarak baktığımızda yukarıdaki maddeler ortaya çıkıyor. Tabi ki liderlik kavramını sadece birkaç özellikle sınırlamak olmaz. Farklı fikirleri düşünceleri olanlar vardır.

güçlü insanların özellikleri nelerdir?

leventbozkurt
Güçlü insanların ortak özelliklerine geçmeden önce güçlü insana dair bir iki kelime yazmak istiyorum.

Güçlü insan tanımı toplumda farklı anlaşılmalara yol açabiliyor. Bazılarına göre güçlü insan zengin, geniş çevresi olan, gösterişli bir yaşama sahip olanlar için kullanılan bir tanımlamadır.

Aslında sorudan da anladığım şekliyle, güçlü insan, güçlü kişilik sahibi insanlara verilen bir isim olarak algılıyorum. Cevabımı bu tanım üzerinden verdiğimi belirtmek isterim. Farklı bir cevap arayanlar zenginlikle ilgili konulara bakabilir.

Güçlü insanların ortak özellikleri


Duruş: Güçlü insanların bence en belirgin özelliği gözle görülür bir duruşlarının olmasıdır. Bu kişiler hakkında bir kaç dakika içinde yargıda bulunabilirsiniz. Bu duruş genelde kişiliğe sirayet eder neredeyse tüm iletişim kurduğunuz süre boyunca bunu hissedersiniz.

Hayır diyebilir: Hayır diyebilmek, düşündüğünüzden çok daha zor bir elde edilebilen bir özelliktir. Güçlü insanlar duruşlarına ve hayata bakış açılarına doğru gelmediği sürece size kolayca evet demezler. Çoğumuz bu konuda yeteneksiz olduğumuzdan kendi doğrularımızdan vazgeçerek belli durumlarda hayır diyemeyiz.

Özgüven, istediklerini çekinmeden ifade etme: Bu yine belli bir mottoya sahip olmasından kaynaklanır. İnsanların çekinmesine yol açan genelde ya kabul etmediği bir düşünceyi savunma yada bilgi sahibi olmadığı bir konuda konuşma durumunda kendine güvensizlikten ortaya çıkar. Güçlü insanlar istediklerinin altını kolayca doldurabildiklerinden özgüven içerisinde düşündüklerini kolayca ifade edebilirler.

Pes etmemek: Güçlü insanlar içinde bulundukları durum ne olursa olsun pes etmezler. Kendine güvenleri oldukça yüksek olduğundan amaçlarına ulaşacaklarına olan inançları çok yüksektir. Bu onlar için itici bir güç olarak motivasyon kaynağı görevi görür.

Bunlara daha fazlası detaylı bir şekilde eklenebilir, benden şimdilik bu kadar! Umarım beyin fırtınasına bir katkı sağlayabilmişimdir...

genel kültürü arttırmak için neler yapılabilir?

leventbozkurt
Genel kültürü arttırmak daha entelektüel bir karizma oluşturmak amacıyla girişilen zahmetler ve çabalar olabileceği gibi, gerçekten hayatta neler olup bittiğini anlamak ve bir şeyleri düzeltebilmek için kazanılması gereken çağımızın en gerekli donanımı olarak da görülebilir.

Genel kültür nasıl gelişir?


Genel kültürü arttıran kitaplar okumak, genel kültürü arttırıcı bilgiler verecektir. Bu tür kitaplar roman ve hikayeler değil, daha çok felsefe tarih siyaset temalı kitaplar olmalıdır. Felsefe aslında genel kültürün tavan yapacağı bir alandır. Bu alanda yetkinleşen entelekt insanlar, toplumlara yön verecek derecede kültürlü ve bilgili olurlar.

Genel kültürü arttırmak zekayı da artırır önermesinde bulunursak, yanlış bir bilgi vermiş olmayız. Zeka saf ve işlenmemiş bir şekilde ise, insan yaşamındaki konforu arttırmakta bir faktör olamaz. Ama okuma ile tıpkı bir şekilsiz taşın usta bir heykeltıraşın ellerinde işlenmesi gibi, zeka da okuma ile keskinleştirilebilir.

Genel kültürü arttırmak için internet adı verilen bir sınırsız bilgi kaynağına sahibiz. En ücra köydeki Fatma Teyze bile, Oxford Üniversitesi kütüphane arşivine ya da Kalküta şehrindeki saygın bir Üniversitenin felsefe bölümünün verilerine erişebilir. İçinde yaşadığımız çay, bilgi alma babında büyük bir eşitlik sağlamıştır.

Genel kültürü arttıran kitaplar


Genel kültürün arttırılması için öncelikle felsefe kitaplarını okumak faydalı olacaktır. Bu konuda başlangıç yapmaları için birkaç temel kitap önerisinde bulunmak isterim.

Felsefenin Öyküsü-Will Durant
Felsefe Tarihi Thales'ten Baudrillard'a-Ahmet Cevizci
Batı Düşüncesi-Kasım Küçükalp
Daryus Shayegan- Yaralı Bilinç

Genel kültürü arttıran temel kitapları okuduktan sonra dünyadaki sosyal, ekonomik, politik düzenekleri daha iyi kavrayabilmek mümkün olur. Temel alındıktan sonra kişi kendi yaratılışına uygun düşen filozofları takip ederek ilerleyebilir. İçinde bulunduğu kültürün ve coğrafyanın şartlarına göre, nasıl bir ortamda yetişmiş olursa olsun kitaplar her cinsten insanı ortak bir yüksek boyuta taşır.

Bu kitaplara başlanmadan önce, birbirleri ile ilişkili olan tarih, matematik, mantık, coğrafya, edebiyat derslerinin alınmış olması, doğadaki canlıları tanımak amacıyla biyoloji temelinin alınmış olması faydalıdır. Günlük genel kültürü güncel tutmak için günlük medya yayınlarını takip etmek de faydalıdır.

başarılı insanların ortak özellikleri nelerdir?

leventbozkurt
Başarı sizinde söylediğiniz gibi, her insanda farklı özelliklere dayanabilir. Ancak bu soruya göre bir genelleme yapmak gerekirse, başarılı insanların ortak özelliklerini sıralamak gerekirse, tutku ön plandadır. Tutkunun çevresinde gelişen diğer özellikler insanları başarıya götürmede destek olduğunu düşünebiliriz.

Başarılı insanları ortak özelliklerine bakacak olursak...

Sabır ve kararlı davranış: Başarıya ulaşmada sabır göstermeden tutku eğrisini yükseltmek olanaklı değildir. Hayal ve kararlılık, sonunda hayalinize katkıda bulunur.

İyimserlik: İyimserlik insanın zihnini olanaklara açık tutar. Olumlu düşünce, yapıcı tavır ve sonucun değiştirileceğine olan inançtan oluşur. Başarıya ulaşanlar, başkalarının başarılarından ve kendi deneyimlerinden çok şey öğrenirler.

Doğru zamanlama: Tutku eğrisinin yükseldiği noktaya ulaşmak "doğru an" ı yakalamaktan geçer. Eyleme geçmek için doğru zaman kaçırılırsa, başarı hayal olarak kalmayı sürdürür. Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri, dünyanın nereye gittiğini ve insanların eğilimlerini görmeleri, farketmeleridir. Ray Crac, Mc Donalds' ın kurucusu değildir, sadece açılmış olan bu yeni işin kapasitesini farkedip franchising ajans hakkını alma teklifini getirmiştir. Eğilimleri farkedebilmek iyi dinleyici gözlemci olmaya ve sonra da eyleme geçecek girişimciliğe ve cesarete sahip olmaya bağlıdır.

Denge: Tutkunun fazlası zararlıdır. Zeka ile dengelenir. Her başarı öyküsünü okuduğunuzda başarının ne riskler aldığını görürsünüz. Kendisini yenilmez gören, bana bir şey olmaz diyen yanılır. Ben neye el atsam başarırım diyen "başarı hastalığına" tutulan kişi bunun bedelini bazen elindekileri kaybederek ödeyebilir.

Başarının öğelerini kullanmak: Başarı egoyu güçlendirir. Başarılı insanlar yeteneklidir, yaşama bağlıdır. Ancak aşırı güçlü ego başarısızlığa neden olur, hayalleri yıkabilir. Bu tehlikelerden uzak durabilmek için 4 öğeyi hesaba katmak gerekir.

Zaman: zamanı sadece iş için kullanmak yerine, dinlenmek, sosyalleşmek için de kullanabilmelidir. 7 gün, 24 saat çalışmak yaratıcılığı ortadan kaldırır.

Yetenek: Çevredeki insanların yeteneklerini farketmek ve onların güçlü yanlarından yararlanacak şekilde işleri delege etmek gerekir. İnsanın her işi kendisinin yaparak başarılı olması mümkün değildir.

Hız: Zirveye ulaşan genelde hız kaybedip düşüşe geçebilir. Nasıl olsa istediğim hedefe ulaştım diye düşünebilir. Aynı yere alışarak orada kalmak ta kişiye rahatlık verebilir.

Risk: Kendi alanında uzun süre zirvede kalmak büyük çaba ve yatırım gerektirir. Muhtelif görüşleri analiz ederek iyi olanlarından yararlanmak gerekir. Ayak izlerinin üzerine basmak Amerika'yı yeniden keşfetmekten daha etkilidir.