yüzde hesaplama nasıl yapılır?

hesapci
Bir sayının yüzdesi nasıl hesaplanır, yüzde hesaplama formülü nedir? iki sayı arasındaki yüzde, yüzde oranı kadar fazlası, azı, değişim yüzdesi nasıl hesaplanır?

Cevaplar

hesapci
Bir sayının yüzdesini hesaplamak için belirlenen yüzde oranı ile çarparak kolayca bulabilirsiniz.

Yüzde hesaplama formülü: Yüzdesi = Sayı x Yüzde Oranı

Yüzde hesaplamaya örnek olarak 100 sayısının %20'sini bulalım. Buna göre hesaplama 100 x 0,20 = 20 şeklinde yapılarak 20 sonucu elde edilir.

Bir sayının yüzde oranı kadar fazlasını hesaplama

Bir sayının yüzde oranı kadar arttırılması için hesaplamada yüzde oranına 1 eklenerek çarpılır.

Yüzde artış formülü: Fazlası = Sayı x ( 1 + Yüzde Oranı)

Verdiğim örnekten yola çıkarak hesaplama 100 x ( 1 + 0,20 ) = 120 şeklinde olur ve 100 sayısının %20 fazlası 120 olarak hesaplanır.

Bir sayının yüzde kadar azını hesaplama

Bir sayının bir yüzde oranı kadar azaltmak istediğinizde sayıyı 1 eklenen yüzde oranına bölmeniz gerekir,

Azı için hesaplamanın formülü: Azı = Sayı / ( 1 + Yüzde Oranı)

Yine örnekten yola çıkarak hesaplama 100 / ( 1 + 0,20 ) = 83,33 şeklinde olacaktır. Buradaki hesaplama sayının yüzdesi kadar eksiği ile karıştırılmamalıdır.

Eğer bir sayının yüzdesi kadar eksiğini hesaplamak isterseniz;

Hesaplama formülü: Eksiği = Sayı - ( Sayı x Yüzde Oranı )

Örnekteki değerlere göre hesaplama 100 - ( 100 * 0,20 ) = 80 şeklinde olur.

İki sayı arasındaki yüzde oranını hesaplama

İki sayı arasındaki yüzde oranını bulmak için;
Hesaplama formülü: Yüzde = ( 1. Sayı / 2. Sayı ) x 100

Buna göre 100 ve 20 arasındaki yüzde hesaplama ( 100 / 20 ) * 100 = 500 buna göre 100 sayısı 20 sayısının %500'ü olduğu hesaplanır. Sayıların yerini değiştirirsek, yani 20 sayısının 100 sayısındaki yüzdesini hesaplamak için yine aynı formülden ( 20 / 100 ) * 100 = 20 olarak hesaplanır. Buna göre 20 sayısı 100 sayısının %20'si olarak bulunur.

İki sayı arasındaki değişim yüzdesini hesaplama

İki sayının arasındaki değişim yüzdelerini hesaplamak için sayıların arasındaki fark alınarak oran alınmak istenene bölünmesiyle bulunur.

Hesaplama formülü: Değişim = ( 1. Sayı - 2. Sayı ) / (1. Sayı yada 2. Sayı) * 100

Örnekteki rakamlara göre 100 sayının 20 sayısına değişimi (( 100 - 20 ) / 100 ) x 100 = 80 olarak hesaplanır.
haticekumas


Basit bir şekilde anlatmak gerekirse yukarıda ki görselde yer formül ile basit yüzde hesaplaması gerçekleştirebilirsiniz.

A sayısı'nın %20 Fazlası Nasıl Hesaplanır?

Bunun içinde yapmamız gereken yukarıda ki formülü uygulayıp çıkan sonucu A sayısına eklemektir.

A Sayısının %B Eksiği Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda ki formülde yer alan sonucu A sayısından çıkararak işlemin sonucuna ulaşabiliriz.

Hesap Makinesi üzerinden yüzde hesaplama Nasıl Yapılır?
Kullandığınız hesap makinesinde %'de işareti varsa hesaplama yapmak için A%B şeklide yazıp = tuşuna basarak sonuca ulaşabilirsiniz.

Hesap makinesinde bu işaret bulunmuyorsa o halde yapmanız gereken AxB/100 formülünü uygulamaktır.

A Sayısı B Sayısının %'de kaçıdır?
Bu işlemin sonucunu bulmak içinse Ax100/B formülünü uygulayabiliriz. Bu sayede işlemin sonucuna kolayla ulaşabilirsiniz.

A Sayısı Yüzde B Azalırsa Sonuç Kaç Olur?

Bu işlemde ise A - AxB/100= formülü uygulanarak sonuç elde edilir.

A Sayısı Yüzde B Kadar Artırılırsa Sonuç Kaç Olur?

Bu işlemde ise A + AxB/100 formülü uygulanarak sonuç elde edilir.

Tüm bu işlemleri yapabileceğiniz hesap makinesine https://www.hesappara.com/hesap-makinesi/yuzde-hesaplama/ sayfası üzerinden ulaşmanız mümkün.
bu soruya cevap vermek için giriş yapın